>   Catalog Utile  >  

Legislatie Constructii

 


Legislatie conexa activitatilor in constructii


 

§  Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

§  Legea privind modificarea si completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

§  Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

§  HG 766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

§  Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

§  Codul deontologic al profesiei de arhitect